top of page

Algemene voorwaarden

·       Het lidmaatschap is persoonlijk. De lidkaart/ persoonlijke QR-code kan niet worden overgedragen aan derden.

·       Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart het lid medisch geschikt te zijn tot deelname aan de activiteiten in Body Unit.

·       Ondertekening van deze overeenkomst geeft ons toestemming om de gegevens van het lid toe te voegen aan onze mailinglist. Indien het lid dit niet wenst, kan hij/zij ons ten allen tijde informeren hieromtrent.

·       Ondertekening van deze overeenkomst geeft ons toestemming om foto’s van het lid te gebruiken voor publiciteit/ sociale media. Indien het lid dit niet wenst, kan hij/zij ons ten allen tijde via email hiervan op de hoogte brengen.

·       Body Unit behoudt zich het recht activiteiten of diensten weg te laten/ toe te voegen of uurregelingen/ lesgevers te wijzigen.

·       Lidgelden kunnen jaarlijks worden aangepast volgens de ontwikkeling van de prijsindex, alsook prijsaanpassingen zijn mogelijk.

·       Afhankelijk van je ziekenfonds is een tegemoetkoming mogelijk.

·       De verzekering, inbegrepen in het lidmaatschap, geldt voor activiteiten die plaatsvinden in Body Unit.

·       In de openbare ruimtes is er camerabewaking waardoor het lid constant zal gefilmd worden. Beelden blijven 30 dagen beschikbaar en zullen enkel opgevraagd worden in geval van schade, diefstal, … 

·       Er een schadevergoeding zal gevraagd worden van €750 bij:

o   Het opzettelijk open laten/ blokkeren van de toegangsdeur zodat een niet-lid toegang krijgt tot Body Unit

o   Het doorgeven van je QR-code om een niet-lid toegang te geven tot Body Unit

o   Een lid toegang verschaft aan een niet-lid tot Body Unit zonder toestemming van de zaakvoerders

o   Het consumeren van drank/ voeding uit onze bar  zonder betaling via de applicatie (met uitzondering van kraantjeswater).

·       Bij lidmaatschap via domiciliering:

o   Wordt de lopende maand en de maand daaropvolgend bij afsluiting van het lidmaatschap met kaart betaald.

o   Wordt het lidmaatschap maandelijks stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur en aan dezelfde voorwaarden

o   Zal het lidmaatschap enkel stopgezet worden na contact via mail en dit ten laatste in de eerste 14 dagen van de laatste maand waarin het lid een lidmaatschap wil hebben

o   Terugbetaling is niet mogelijk

·       Bij lidmaatschap van free-gym:

o   Pauzeren van het lidmaatschap is enkel mogelijk bij langdurige afwezigheid door ziekte/ blessure/ zwangerschap/ reis. De minimumtermijn van afwezigheid is 14 dagen. Het lidmaatschap wordt verlengd met de volledige periode van afwezigheid. Reisplannen moeten op voorhand worden vermeld. Een doktersattest is noodzakelijk en dient zo snel mogelijk worden ingediend.

o   Terugbetaling is niet mogelijk

·       Bij lidmaatschap via Small group training:

o   Eens een small group training is betaald, is geen terugbetaling of wijziging in het pakket mogelijk.

·       Bij lidmaatschap voor personal training/ duotraining:

o   Pauzeren van het lidmaatschap is enkel mogelijk bij langdurige afwezigheid door ziekte/ blessure/ zwangerschap/ reis/ .... Tijdens deze periode staat het abonnement op pauze. Dit wil zeggen dat er geen beurten verloren zullen gaan en dat de resterende beurten later kunnen opgenomen worden.

o   Terugbetaling is niet mogelijk

·       Indien je als lid alleen komt sporten (free gym), ben je zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid. Body Unit stelt zich niet verantwoordelijk bij het gebeuren van ongevallen, ... . Bij free gym garanderen wij ook geen hulp, interventie aangezien je mogelijks alleen in de zaal bent en uw eigen gezondheid uw eigen verantwoordelijkheid is.

·      

       

bottom of page